CMU Mental Health Center

CMU Mental Health Center

แบบทดสอบ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจตัวเองได้ง่ายๆ

ช่วงนี้เราเป็นอย่างไรบ้างนะ ?

“จิตใจ” ใครว่าไม่สำคัญ ในห้วงเวลาที่จิตใจของเราเต็มไปด้วยความทุกข์ ความไม่สบาย อาจทำให้การใช้ชีวิตไม่สามารถเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่เรามุ่งหวัง เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทุกคนค้นหาเหตุของความไม่สบายใจ และ ร่วมกับท่านในการดูแลจิตใจของตนเองให้มีความสุข เพราะสุขภาพจิตที่ดี ทำให้เรามีพลังใจที่จะเดินทางสู่ความสำเร็จของชีวิต

บริการเรา

แบบทดสอบทางจิตวิทยา

แบบวัดพลังใจ แบบประเมินความเครียด แบบสำรวจตนเอง บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

บทความ

บทความดีดี ในการเสริมสร้างพลังใจ และ ความรู้ด้านสุขภาพจิต บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

บริการให้คำปรึกษา

ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ เศร้า เครียด กังวล หรือ ไม่สบายใจใดๆ เล่าให้เราฟัง บริการนัดหมายนักจิตวิทยา

CMU Mental Health Center

ดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษา และ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copy Right © 2022 Chiang Mai University. All right reserved by ITSC.