Loading...

Personal Data Protection Policy    CMUMind    0979248000  
 cmumind@gmail.com

ช่วงนี้เราเป็นอย่างไรบ้างนะ ?

แบบทดสอบ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจตัวเองได้ง่ายๆ

“จิตใจ” ใครว่าไม่สำคัญ

ในห้วงเวลาที่จิตใจของเราเต็มไปด้วยความทุกข์ ความไม่สบาย อาจทำให้การใช้ชีวิตไม่สามารถเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่เรามุ่งหวัง เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทุกคนค้นหาเหตุของความไม่สบายใจ และ ร่วมกับท่านในการดูแลจิตใจของตนเองให้มีความสุข เพราะสุขภาพจิตที่ดี ทำให้เรามีพลังใจที่จะเดินทางสู่ความสำเร็จของชีวิต

บทความที่น่าสนใจ

ดูบทความทั้งหมด

บริการของเรา

แบบทดสอบทางจิตวิทยา

แบบวัดพลังใจ แบบประเมินความเครียด แบบสำรวจตนเอง บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

บทความ

บทความดีดี ในการเสริมสร้างพลังใจ และ ความรู้ด้านสุขภาพจิต บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

บริการให้คำปรึกษา

ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ เศร้า เครียด กังวล หรือ ไม่สบายใจใดๆ เล่าให้เราฟัง บริการนัดหมายนักจิตวิทยา